Community

Other Vlogs

Maha’s Birthday Pre-Preparation Vlog - B’day Dress, Gift Shopping, Decorating & Baking

https://www.youtube.com/watch?v=FBaF0LZO9oo

Maha’s 7th Birthday Vlog

https://www.youtube.com/watch?v=3NyOp6nmxHc

Sunday Vlog/Thalapakatti briyani by uma maa & mama

https://www.youtube.com/watch?v=NI9f5J-foVU

Sunday Amma Veetu Vlog

https://www.youtube.com/watch?v=6uWQ5v4dmS4

#DIML #VLOG Our First Ever Vaccum Cleaner | Hubby Special Prawns | Skin Care | Philips Power Pro

https://www.youtube.com/watch?v=QlfSz69-R04